Nico Scharn – Allard O Allard

 

Triathlon Sportverslaggever 1977 eerste Jeugdwerker Jeugdhonk Space Schoolwerf plus Jeugdland aan de Wierden 1981 Dropping Slagharen Film kijken in het Jeugdhonk Fietsvoetballen bij de sporthal

Trapnotov 1978 Bevrijdingsfestival 1993 Vriend Friedländer Getuige huwelijk Huwelijksambtenaar

Zanger Kom van dat dak af Winnaar Nationale Nieuwsquiz Raadslid D66 Festivalcoördinator Zorgeloos Vrolijk Bulderlach Radio Neptunus Kinderprogramma Sinterklaas 26 jaar lang georganiseerd; TV-intocht gemist door ziekte

 

 

Allard, we missen je!!!!

In memoriam aan een groot Almeerder

met tevens een groot hart

Juli 2017

 

Allard O Allard

 

Je leek dan wel een mallerd

Maar man wat was jij toch apart

Nee zeker niet gewoon

Een écht Almeers icoon

Met gouden hart

Heel Almere denkt aan hem

Die sympathieke Allardstem

Die bazuinde door ‘t theater

Of naar zijn radiogehoor

De triathleten in het Gooimeerwater

Zwommen er duidelijk sneller door

Veel clubjes werden opgericht

Stadhuizen werden plots bezet

Waar Allard kwam, deed men zijn plicht

Voor jongeren, Jan met de pet

De grote man, hij is niet meer

Te vroeg ontvlood hij ons helaas

Maar ‘k weet hij is nu bij de Heer

Ook daar speelt Allard Sinterklaas

 

 

 

Joop Hagen – Streetview

Herinnering verwachting
daartussenin het heden
een kind dat jonggeleerd
en fris het leven raakt
de oude baas die mummelt
in zijn natgekwijlde baard
allen zijn wij iedereen
iedereen is niet alleen
in groeigestuipt Almere

drijft in een verre vijver
het eenzaam spierwit van
een trage zwaan voorbij
zijn nek een vragend teken
de wind maakt kippenvel
op Weer en Water ik ril ook
samen drijven wij alleen
langs skygelijnd Almere.

 

 

 

Bernard Philipsen – Bijdrage aan de discussie ‘wat is literair?’

Literatuur is net als de taal waaruit ze bestaat een levend iets.
Literatuur is van zichzelf intrigerend als ware het een mens die langsloopt waarvoor je even omkijkt zonder dat je weet waarom. Literatuur blijft altijd verrassend, maar dat is niet hetzelfde als altijd maar het nieuwste. Hoe oud een literaire tekst ook is, telkens weer weet literatuur een volgende generatie te intrigeren en een gevoel op te roepen dat jij als lezer bijzonder bent.
Literatuur haakt aan waar jij als mens zelf staat, weet je te raken. Literatuur onderga je en wanneer je daarna de tekst ontleedt aan de hand van de regelen der kunst zal je ontdekken dat die daar aan voldoet. Maar wel in díe volgorde. De regels maken geen literatuur, maar de beleving van de lezer.

Hans Breuring – Tomatenpuree en meer

 

Hans Breuring deelt de resultaten van een schrijfopdracht gemaakt bij Connie Franssen.
De opdracht was: reageer op een woord gedurende ongeveer 1 minuut

Tomatenpuree
Andy Warhol, blikjes, fabrieksmatig, onecht, smakeloos. Mooie substantie, maar niet míjn kleur rood. Onbetaalbaar voor 9 cent. Hoe doen ze het? Vorm en inhoud. Economie.

Fotolijstje
Chinese makelij. Een steeds veranderend perspectief in een stevig kader. Beelden volgen elkaar op. Statisch en vluchtig ineen. Kleurloos maar kleur genererend.

Vaas
Grens tussen buiten en binnen. Tussen vorm en inhoud. Drager van de bloemenbos. Keramisch verschijnsel. Kunstobject of cliché.

Scheermes
Un chien andalou. Een horrorachtige scene waarin Bunuel een huiveringwekkende ingreep, cinemabeeld groot, in your face, toont. Wat bedoelde hij? Wat wilde hij ons meegeven? Alleen de verbeelding van gedachten zonder verklaring.

 

 

 

Carl Schröder – Café Fiësta

 

In een bruin cafe in Almere
werd menige ziel verbonden.
Na een leven vol pijn en ontbering,
werd hier de rust toch gevonden.

Met een arm om de schouder en knipoog,
vult Jennifer menige glazen.
De heilzame werking van liefde,
zal geen enkele stamgast verbazen.

Nooit of te nimmer en nergens,
zal er een betere plek voor ons zijn.
Wie zoekt naar de hemel op aarde,
komt naar Fiësta op ons eigen Botplein.

 

Peter Duivenvoorde – Evangelisten

Wim en Linda bieden een TV-kast en een mountainbike aan. Jannie is een betrouwbare huishoudster en zoekt naar nieuwe opdrachtgevers. Wesley wil van zijn oude PS3-games af. De wandelvereniging heeft een nieuwe route in de Noorderplassen uitgezet. En iemand die verder anoniem wenst te blijven vraagt ons hoe laat het is op Gods klok [sic] en nodigt ons uit om te zoeken op de term “Noah” op een Amerikaanse evangelische site.

Als ik mijn boodschappen in de AH in Kruidenwijk doe, is het prikbord van de supermarkt voor mij, ha ha, vaste prik. Het gemiddelde Almerense supermarktprikbord heeft een grotere diversiteit dan die van Leidse supermarkten. Dat vind ik fijn. Als ik zou kunnen, zou ik meerdere keren per week los willen gaan in een kringloopwinkel om schatten te zoeken in andermans meuk. Dat kan ik echter niet en een divers prikbord in een supermarkt is dan een mooi alternatief.

Degene die me wees op het klokkenspel van God belooft me in het summiere bericht dat zijn of haar service gratis is, dus ik ben verkocht. Als ik eenmaal op de site zit en daar op “Noah” zoek, krijg ik als eerste hit een waarschuwend schrijven over hoe homoseksualiteit een teken is voor de naderende apocalyps. Zelfs vrienden die ik heb die niet atheïstisch zijn, zouden zeggen dat in dit geval God’s klok niet helemaal goed loopt.

Lees verder

‘Bellettrie of de Beoefening der Schone Letteren’

 

Door Nico Scharn

Wat is kunst? Wat is literatuur? Welk stuk proza c.q. poëzie
heeft een duidelijk literair gehalte? In de omschrijving
van Wikipedia worden alle ins en outs goed naar voren gebracht.
Blijft dat het een vaag begrip is. Net als kunst. Wat voor de
een literatuur is, is voor de ander goedkope lectuur, wat in het
ene tijdperk veelbelovend lijkt, wordt in een ander tijdperk als
trash aangemerkt. Zo heb je in elke tijd de anachroon, bijvoorbeeld
iemand die anno 2017 prachtige Vondeliaanse verzen of Rederijkers-
gedichten tevoorschijn tovert, maar die het qua publiek niet verder
brengt dan zijn nukkige hospita of zijn oude moedertje die toevallig
langskwamen voor een bakkie koffie.

Ik stel voor dat elke DeAlmeerder-deelnemer

Lees verder

Nico Scharn – Almere onteksteren

 

Toen ik een klein jochie was, zag ik wel eens een ekster. Zo’n mooie donkerblauwzwartglanzende  rover die alleen of in tweetallen stoer rondhipte en door de straten schetterde. Door domesticatie opereren deze boeven tegenwoordig  in groepen van tien tot twintig! Ik ben een diervriendelijk mannetje, maar de laatste tijd peins ik erover om bij de Gemeente een  jachtvergunning aan te vragen om elk uur met een welgemikt schot hagel de uit zijn voegen barstende monomane biotoop die de eksterwereld heden ten dage is, met rasse schreden te decimeren ten faveure van de door pica pica opgesoupeerde sijsjes, winterkoninkjes, staartmeesjes, koolmeesjes , pimpelmeesjes, goudvuurhaantjes, musjes, spreeuwen, roodborstjes, koperwieken, kramsvogels, vinken, tuinfluiters, groenlingen, enzovoort waarvan ik decennialang  in onze tuin en omgeving mocht genieten. Zelfs de welluidende nachtelijke aria’s van onze zingende merelkerel op de daknokken is vervangen door het gekras van de ekster (die onder de zangvogels valt!). Om niet in nodeloze negativiteit te vervallen, hier een ode aan de merelkerel! En dat er maar gauw een nieuw sijzenjaar mag aanbreken, en een mezenjaar, en een mussenjaar en………..enz. enz.

Merelwacht

Op de punt van ’t hoogste dak zit de merelkerel trots te kwelen
Of liever stáát, want échte merels zitten niet zoals U weet
Hij moet alert zijn voor de medemerelkerels aan de meet
En voor de solitaire jaagkatten en kinderen die daar spelen

Dan zeilt hij weg want op de pannen is het nu te heet
Het is daar zelfs voor buitenvogels even niet te velen
En daarenboven zit ‘s merels nageslacht voortdurend te krakelen
‘Torren, kevers en met name wormen’ moet ’t zijn, liefst bij de vleet

Dan in een spurt met in zijn snavel verse pieren
Spoedt hij zich naar ’t druk en eisend nageslacht
Hij vult de gretige en immer hongerige rode kieren

De kroppen vol voor in de koele voorjaarsnacht
Kort maakt hij daar een vrije kühr en zien we ‘m ontspannen zwieren
En dan opnieuw het dak op voor de avondlijke wacht