Bernard Philipsen – Bijdrage aan de discussie ‘wat is literair?’

Literatuur is net als de taal waaruit ze bestaat een levend iets.
Literatuur is van zichzelf intrigerend als ware het een mens die langsloopt waarvoor je even omkijkt zonder dat je weet waarom. Literatuur blijft altijd verrassend, maar dat is niet hetzelfde als altijd maar het nieuwste. Hoe oud een literaire tekst ook is, telkens weer weet literatuur een volgende generatie te intrigeren en een gevoel op te roepen dat jij als lezer bijzonder bent.
Literatuur haakt aan waar jij als mens zelf staat, weet je te raken. Literatuur onderga je en wanneer je daarna de tekst ontleedt aan de hand van de regelen der kunst zal je ontdekken dat die daar aan voldoet. Maar wel in díe volgorde. De regels maken geen literatuur, maar de beleving van de lezer.