Bernard Philipsen – Moord in Almere-Buitens Paardenbloemstraat

Een enorme, merkwaardig gedempte whoemmpfrmp klonk vanuit de tuin achter het huis. Iets was daar hard neergekomen. Het gekrijs en geklapwiek wat volgde, bevrijdde Tom van zijn schrikverlamming. Met zijn ogen ver open liep hij gehaast naar het raam.
Heel veel grijze dwarrelende veren verborgen even wat er gebeurd was, maar daar werd de dader zichtbaar. Boven op een almaar rodere massa stampte en klauwde een grauwe kiekendief met veel vertoon van macht. Als een meeuw die een regenbuitje nadoet om de wormen boven te krijgen.
Tom’s arm schoot uit naar het raam, maar de bons vertraagde de roofvogel niet. Toen was het alweer voorbij. De duif bewoog niet meer.
Tom was getuige bij een moord in zijn eigen achtertuin. De dader wierp onverschrokken blikken om zich heen, leek even te blijven hangen bij Tom’s gestalte achter het raam, maar klauwde zich toen resoluut vast in de duif. Met een machtige vleugelslag verhief hij zich bijna recht omhoog met een lijk wat nauwelijks in grootte voor hem onderdeed.