Bernard Philipsen – Bijdrage aan de discussie ‘wat is literair?’

Literatuur is net als de taal waaruit ze bestaat een levend iets.
Literatuur is van zichzelf intrigerend als ware het een mens die langsloopt waarvoor je even omkijkt zonder dat je weet waarom. Literatuur blijft altijd verrassend, maar dat is niet hetzelfde als altijd maar het nieuwste. Hoe oud een literaire tekst ook is, telkens weer weet literatuur een volgende generatie te intrigeren en een gevoel op te roepen dat jij als lezer bijzonder bent.
Literatuur haakt aan waar jij als mens zelf staat, weet je te raken. Literatuur onderga je en wanneer je daarna de tekst ontleedt aan de hand van de regelen der kunst zal je ontdekken dat die daar aan voldoet. Maar wel in díe volgorde. De regels maken geen literatuur, maar de beleving van de lezer.

‘Bellettrie of de Beoefening der Schone Letteren’

 

Door Nico Scharn

Wat is kunst? Wat is literatuur? Welk stuk proza c.q. poëzie
heeft een duidelijk literair gehalte? In de omschrijving
van Wikipedia worden alle ins en outs goed naar voren gebracht.
Blijft dat het een vaag begrip is. Net als kunst. Wat voor de
een literatuur is, is voor de ander goedkope lectuur, wat in het
ene tijdperk veelbelovend lijkt, wordt in een ander tijdperk als
trash aangemerkt. Zo heb je in elke tijd de anachroon, bijvoorbeeld
iemand die anno 2017 prachtige Vondeliaanse verzen of Rederijkers-
gedichten tevoorschijn tovert, maar die het qua publiek niet verder
brengt dan zijn nukkige hospita of zijn oude moedertje die toevallig
langskwamen voor een bakkie koffie.

Ik stel voor dat elke DeAlmeerder-deelnemer

Lees verder