Joop Hagen

Joop Hagen woont inmiddels twintig jaar met echtgenote Lily in Almere.

In zijn bundel Alle Toonaarden (ISBN 978-94-0223-385-8) presenteert hij een variatie aan dichtstijlen, waarbij zijn beschouwingen blijk geven van een gevarieerd en soms kritisch wereldbeeld. Als met muziek bespeelt hij met zijn poëzie keer op keer de emotie van de lezer