Nico Scharn – Almere onteksteren

 

Toen ik een klein jochie was, zag ik wel eens een ekster. Zo’n mooie donkerblauwzwartglanzende  rover die alleen of in tweetallen stoer rondhipte en door de straten schetterde. Door domesticatie opereren deze boeven tegenwoordig  in groepen van tien tot twintig! Ik ben een diervriendelijk mannetje, maar de laatste tijd peins ik erover om bij de Gemeente een  jachtvergunning aan te vragen om elk uur met een welgemikt schot hagel de uit zijn voegen barstende monomane biotoop die de eksterwereld heden ten dage is, met rasse schreden te decimeren ten faveure van de door pica pica opgesoupeerde sijsjes, winterkoninkjes, staartmeesjes, koolmeesjes , pimpelmeesjes, goudvuurhaantjes, musjes, spreeuwen, roodborstjes, koperwieken, kramsvogels, vinken, tuinfluiters, groenlingen, enzovoort waarvan ik decennialang  in onze tuin en omgeving mocht genieten. Zelfs de welluidende nachtelijke aria’s van onze zingende merelkerel op de daknokken is vervangen door het gekras van de ekster (die onder de zangvogels valt!). Om niet in nodeloze negativiteit te vervallen, hier een ode aan de merelkerel! En dat er maar gauw een nieuw sijzenjaar mag aanbreken, en een mezenjaar, en een mussenjaar en………..enz. enz.

Merelwacht

Op de punt van ’t hoogste dak zit de merelkerel trots te kwelen
Of liever stáát, want échte merels zitten niet zoals U weet
Hij moet alert zijn voor de medemerelkerels aan de meet
En voor de solitaire jaagkatten en kinderen die daar spelen

Dan zeilt hij weg want op de pannen is het nu te heet
Het is daar zelfs voor buitenvogels even niet te velen
En daarenboven zit ‘s merels nageslacht voortdurend te krakelen
‘Torren, kevers en met name wormen’ moet ’t zijn, liefst bij de vleet

Dan in een spurt met in zijn snavel verse pieren
Spoedt hij zich naar ’t druk en eisend nageslacht
Hij vult de gretige en immer hongerige rode kieren

De kroppen vol voor in de koele voorjaarsnacht
Kort maakt hij daar een vrije kühr en zien we ‘m ontspannen zwieren
En dan opnieuw het dak op voor de avondlijke wacht