‘Bellettrie of de Beoefening der Schone Letteren’

 

Door Nico Scharn

Wat is kunst? Wat is literatuur? Welk stuk proza c.q. poëzie
heeft een duidelijk literair gehalte? In de omschrijving
van Wikipedia worden alle ins en outs goed naar voren gebracht.
Blijft dat het een vaag begrip is. Net als kunst. Wat voor de
een literatuur is, is voor de ander goedkope lectuur, wat in het
ene tijdperk veelbelovend lijkt, wordt in een ander tijdperk als
trash aangemerkt. Zo heb je in elke tijd de anachroon, bijvoorbeeld
iemand die anno 2017 prachtige Vondeliaanse verzen of Rederijkers-
gedichten tevoorschijn tovert, maar die het qua publiek niet verder
brengt dan zijn nukkige hospita of zijn oude moedertje die toevallig
langskwamen voor een bakkie koffie.

Ik stel voor dat elke DeAlmeerder-deelnemer


deze wikipediapagina (zie onder) bestudeert en eens kijkt hoe
zijn of haar mening is rond de definitie literair/niet-literair en
daar wellicht zijn of haar eigen mening op afstemt.

Wat ik niet terugvindt is de idee dat kunstenaars en literatoren
wel degelijk zeer veel oefenen en als een gildelid praktijkervaringen
opdoen en willen opdoen. Je ziet dat terug bij de grote schilders die
ogenschijnlijk bekend zijn vanwege hun felgekleurde vierkante vlakken,
maar wel degelijk de Rijksacademie van Beeldende Kunsten hebben
bezocht en daar de basisvaardigheden oefenden zoals werken met
anatomisch inzicht, driedimensionaliteit, verdwijnpunten, materiaalkennis
en wat dies meer zij. ‘Hmmm’, zeg ik dan,…als ik een schilderij of gedicht
onder ogen krijg waarbij ik aan het produkt kan aflezen dat de maker
of createur de weg langs de Academie gevoegelijk heeft overgeslagen en
de tijdsinvestering in secondes kan worden uitgedrukt.
Kunst en literatuur zijn als zovele ambachten voor een groot gedeelte
transpiratie. Toch?

Grote publieken bij en veel afnemers van je kunstprodukt of literair produkt
wil niet zeggen dat wat jij schept echte kunst of geweldige literatuur is.
Vaak lopen mensen in een soort trendy hypegevoel achter de bewonderende
massa aan. Soms hebben kunstenaars juist kleine publieken en verkopen ze bijna
niets, maar zijn dan bij nadere beschouwing ook niet echt innoverend,
spannend of aansprekend. Let wel….grote publieken van de gemiddelde mens
zijn niet dom. Er is wel degelijk een estethisch gevoel bij een groot publiek.
Een soort guldensnedegevoel. Ik heb dat meerdere malen meegemaakt bij
een mooie muziekuitvoering van bijvoorbeeld een operagezelschap.
Aan het eind wordt er geapplaudiseerd en…wat blijkt?….bij een der
zangeressen klapt men net even wat harder, langer en gepassioneerder.
Want die liet muziek horen die tot het hart sprak.

Nicolaas Scharn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur